240 m² beenmode & bodyfashion 45 jaar ervaring persoonlijk advies
Bel ons: 024 - 322 59 21

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV, gevestigd aan de Ziekerstraat 45, 6511 LE te Nijmegen, verwerkt persoonsgegevens van klanten, medewerkers, relaties en websitebezoekers. Wij behandelen alle verkregen gegevens vertrouwelijk en in overeenkomst met de eisen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR)). In deze privacyverklaring leggen we uit waarom en op welke manier we persoonsgegevens verwerken. Heeft u vragen over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken? Via onderstaande contactgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Laatst gewijzigd: april 2018

Contactgegevens:

Handelsnaam:      

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV

Adres:                     

Ziekerstraat 45

                                 

6511 LE Nijmegen

Telefoonnummer: 

024 - 322 59 21

E-mailadres:          

info@snoekbeenmode.nl

KvK nummer:        

67369847

Persoonsgegevens die wij verwerken

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u klant bij ons bent of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het gebruik van onze website of door het invullen van het contactformulier op onze website. Hieronder vindt u een compleet overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch Anonieme gegevens over uw surfgedrag op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Werving van nieuw personeel;
 • Marketingdoeleinden, zoals onze nieuwsbrief;
 • Het verbeteren van onze eigen website (analyse van surfgedrag van websitebezoekers);
 • Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker jonger dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@snoekbeenmode.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Bewaartermijn

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor sommige gegevens is Snoek Beenmode & Bodyfashion BV, vanuit de wet, verplicht om deze gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn wordt dan als uitgangspunt gebruikt. Snoek Beenmode & Bodyfashion BV heeft de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen die gegevens beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Snoek Beenmode & Bodyfashion BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Voor een overzicht van de door ons gebruikte cookies, uitleg over de verschillende typen cookies die wij gebruiken en de mogelijkheid om uw cookieinstellingen voor onze website te wijzigen, verwijzen we u naar onze cookiepagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Snoek Beenmode & Bodyfashion BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@snoekbeenmode.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Snoek Beenmode & Bodyfashion BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Snoek Beenmode & Bodyfashion BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Snoek Beenmode & Bodyfashion BV maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@snoekbeenmode.nl.